Geachte relatie,

Met ingang van 1 december 2018 stopt Garagebedrijf Het Schild met alle werkzaamheden op locatie Het Schild 23, 5275 EB te Den Dungen.

In de toekomst gaan we ons richten op het uitvoeren van onderhoud en reparatie op locatie met behulp van een service bus. Dit betekent dat er vanaf 1 december 2018 geen keuringen meer door ons zullen worden verricht.

Zodra we operationeel zijn nemen we, uiteraard geheel vrijblijvend, contact met u op.

Mocht u vóór die tijd contact met ons op willen nemen over het voorgaande, dan kunt u dat via: service@hetschild.com.

Naast u hartelijk te danken voor het in ons gestelde vertrouwen willen we u graag fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toewensen!

Met vriendelijke groet,
namens Garagebedrijf Het Schild,

Caspar Swanenberg

NB: Mocht u geïnteresseerd zijn in garage equipment en/of magazijnvoorraad; deze worden geveild via EPIC-auctions.com.